MENU
Poświętne - Restauracja (?), obecnie teren Wrozametu.

Dodał: Yahoo° - Data: 2005-05-13 13:41:45 - Odsłon: 9337
Rok 1909


Osiedle w dzielnicy Psie Pole, pomiędzy ul. Żmigrodzką i Kamieńskiego, od wschodu graniczy z Polanowicami, od południa z Karłowicami. W 1897 bonifratrzy nabyli majątek ziemski, urządzając w nim sanatorium i kaplicę św. Rodziny, 1926 przekształcone w szpital rehabilitacyjno - ortopedyczny (Ortopedyczny Zakład Leczniczo - Wychowawczy oo. Bonifratrów). Poświętne włączone w 1928 do Wrocławia; w latach 30 powstała zabudowa wielorodzinna i tor kolarski. Od lat 70 w części zachodniej Poświętnych, powstały liczne obiekty przemysłowe, m. in. mleczarnia i piekarnia.

kate16°: Z dokumentu magistratu
3. Zarys rozwoju historyczno – przestrzennego Poświętnego.
Pierwsza informacja pochodzi z 1362 r. Mowa w niej o „folwarku, czyli o dobrach zwa-nych pospolicie Poswentne czyli Lilienthal, położonych blisko rzeki Widawy”.
Pod koniec XVIII wieku Poświętne było własnością prywatną. We wsi był dwór, fol-wark i karczma. Liczba mieszkańców wynosiła 62 w tym 8 zagrodników. Przy drodze wiodącej przez wieś stały domy zagrodników i zabudowania folwarczne. W 1845 r. by-ło już 106 mieszkańców, z czego połowę stanowili katolicy. Właścicielem poświęckie-go folwarku był w tym czasie rzeźnik Hochmuth. Katolicy mieli kościół w Praczach Widawskich (parafia Świniary), a ewangelicy – w Psarach. Pod koniec XIX wieku oo. bonifratrzy z Wrocławia wykupili w Poświętnem majątek szlachecki po wymarłej ro-dzinie von Drabiziusów w celu urządzenia dla swojego szpitala sanatorium. Na przeło-mie stuleci ośrodek rozbudowano i dobudowano doń kościół, a w 1926 roku urządzono tu szpital ortopedyczny. Ośrodek posiada spory park. Do Wrocławia Poświętne zostało przyłączone w 1928 roku. Dziś obiekt funkcjonuje jako Rehabilitacyjny Zespół Opieki Zdrowotnej.
4. Zespół Szpitala Rehabilitacyjnego wpisany jest do rejestru zabytków.

Aukcje internetowe

Poprzednie: Hotel Piast Strona Główna Następne: Wyspa Piasek


dariusz | 2008-09-24 21:58:57
Na pewno nie jest to teren "wrozametu" i nie jest to restauracja a jest to budynek należący do kompleksu Etablissement ogrodowe Roberta Willerta przy ul.Żmigrodzkiej.może jest to hangar na sprzęt pływający na pobliskim stawie...
cezary1 | 2009-06-28 08:33:33
Zdjęcie zrobione jest z tyłu parku przy ul Żmigrodzkiej. Park i staw istnieją do dzisiaj. W głębi po prawej stronie stoi po dziś dzień budynek dawnego Gasthofu (początek ul Poświęckiej) Na zdjęciu widoczny jest budynek dawnej "lodowni". Po wojnie bawił się w nim mój ojciec!
cezary1 | 2009-06-28 09:06:11
Zdjęcie zrobione jest z tyłu parku przy ul Żmigrodzkiej. Park i staw istnieją do dzisiaj. W głębi po prawej stronie stoi po dziś dzień budynek dawnego Gasthofu (początek ul Poświęckiej) Na zdjęciu widoczny jest budynek dawnej "lodowni". Po wojnie bawił się w nim mój ojciec!