MENU
Domek przy ulicy Chłopskiej cofnięty od starej linii zabudowy zanurzony w wodzie. Większość Kowalan oczekiwała wielkiej wody od strony Widawy, a tymczasem nadeszła ona od strony kanału żeglugowego Odry.

Dodał: Elżbieta Niewolska° - Data: 2007-08-17 14:48:06 - Odsłon: 9427
12 lipca 1997

Największa fala powodziowa do Wrocławia dotarła 12 lipca 1997 r. W najtragiczniejszym momencie pod wodą znalazło się ok. 30 proc. miasta. Woda powodziowa w niektórych częściach miasta utrzymywała się przez ponad osiem dni. Zalanych i podtopionych zostało 2583 budynków mieszkalnych. Do odbudowania było prawie 44 km dróg oraz 21 mostów, kładek i wiaduktów. Straty miasta oszacowano na 99,2 proc. budżetu zaplanowanego na 1997 rok.

Dzięki temu, że mieszkańcy Wrocławia wiedzieli już z prasy, radia i telewizji, jakie szkody wyrządziła powódź w Raciborzu i Opolu, oraz że dla większości z nich był to dzień wolny od pracy, znacząco wpłynął na ich mobilizację i zdolność do samoorganizacji w działaniach wobec zbliżającego się zagrożenia. W czwartek 10 lipca prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski, zaalarmowany sytuacją w Opolu, zaapelował do mieszkańców miasta, by zaczęli gromadzić zapasy wody pitnej, a do dyrektorów największych instytucji w mieście – by podjęli stosowne działania przygotowawcze na wypadek powodzi. W czwartek i w piątek rozważano możliwość obniżenia wysokości zbliżającej się do Wrocławia fali powodziowej przez przerwanie wałów w Jeszkowicach i Łanach. Sprzeciw dużej grupy zgromadzonych mieszkańców tych wsi oraz Kamieńca Wrocławskiego, szczególnie w Łanach, uniemożliwił jednak rozlanie wody po tamtejszych polach i zabudowaniach mieszkalnych, co zdaniem większości specjalistów znacząco wpłynęło na wielkość strat w samym mieście Wrocławiu, choć uratowało przed niewątpliwym zniszczeniem pewną liczbę gospodarstw w tych wsiach.

Według szacunków Urzędu Miasta ułożono we Wrocławiu od 300 do 480 tysięcy worków z piaskiem. Część worków sprowadzono nawet drogą lotniczą, m.in. aż z Gdańska. Napełniane były piaskiem nie tylko przywożonym w tym celu z piaskowni, istniało powszechne przyzwolenie na wykorzystywanie piasku zgromadzonego do remontów ulic w różnych częściach miasta. Brano także ziemię z trawników. Worki w najbardziej zagrożonych zalaniem punktach miasta układali głównie – zwłaszcza w pierwszych godzinach zagrożenia – gromadzący się spontanicznie mieszkańcy.

Najbardziej ucierpiało osiedle Kozanów, gdzie woda sięgała miejscami pierwszego piętra. Podobnie do pierwszego piętra sięgała woda na Rakowcu (tzw. Trójkąt Bermudzki), a znajdujące się tam kamienice sprzed II wojny światowej, nierzadko z drewnianymi stropami, ucierpiały tak bardzo, że wiele z nich trzeba było zburzyć (kilka z nich zawaliło się samych; nikt przy tym nie ucierpiał).

W sobotę 12 lipca woda wtargnęła do centrum miasta prawdopodobnie przez Żabią Groblę i ul. Traugutta. Następnie przez ul. Kościuszki i ul. Komuny Paryskiej dotarła do fosy miejskiej rozlewając się na okoliczne osiedla, nocą docierając na południu do ul. Piłsudskiego i Dworca Głównego, a na zachodzie płynąc w stronę ul. Legnickiej i osiedla Szczepin. W ten sposób północna część miasta została całkowicie odcięta od południowej. Dopiero w poniedziałek 14 lipca w godzinach popołudniowych udało się wysiłkiem mieszkańców zatamować wodę przy Żabiej Grobli.

Powódź w 1997 była unikalna w historii Polski - w dorzeczu górnej Odry fala powodziowa przekroczyła o 2-3 m najwyższe notowane dotąd stany wód. Bilans powodzi to 55 ofiar śmiertelnych, straty materialne szacowane na około 12 mld złotych. W Wyniku powodzi dach nad głową straciło 7000 ludzi, straty z tytułu zniszczenia majątku poniosło 9000 firm. Woda zniszczyła lub uszkodziła 680 000 mieszkań, 4000 mostów, 14 400 km dróg, 613 km wałów przeciwpowodziowych i 500 000 ha upraw.

 • /foto/331/331143m.jpg
  1996 - 1998
 • /foto/9/9005m.jpg
  1997
 • /foto/9/9007m.jpg
  1997
 • /foto/9/9008m.jpg
  1997
 • /foto/9/9009m.jpg
  1997
 • /foto/9/9010m.jpg
  1997
 • /foto/9/9011m.jpg
  1997
 • /foto/9/9077m.jpg
  1997
 • /foto/9/9078m.jpg
  1997
 • /foto/9/9079m.jpg
  1997
 • /foto/9/9080m.jpg
  1997
 • /foto/9/9081m.jpg
  1997
 • /foto/9/9083m.jpg
  1997
 • /foto/9/9084m.jpg
  1997
 • /foto/9/9085m.jpg
  1997
 • /foto/10/10557m.jpg
  1997
 • /foto/10/10558m.jpg
  1997
 • /foto/10/10559m.jpg
  1997
 • /foto/10/10567m.jpg
  1997
 • /foto/10/10568m.jpg
  1997
 • /foto/10/10569m.jpg
  1997
 • /foto/10/10571m.jpg
  1997
 • /foto/52/52959m.jpg
  1997
 • /foto/52/52960m.jpg
  1997
 • /foto/52/52961m.jpg
  1997
 • /foto/52/52962m.jpg
  1997
 • /foto/54/54169m.jpg
  1997
 • /foto/63/63490m.jpg
  1997
 • /foto/63/63494m.jpg
  1997
 • /foto/63/63495m.jpg
  1997
 • /foto/67/67348m.jpg
  1997
 • /foto/82/82264m.jpg
  1997
 • /foto/117/117026m.jpg
  1997
 • /foto/232/232744m.jpg
  1997
 • /foto/232/232745m.jpg
  1997
 • /foto/232/232746m.jpg
  1997
 • /foto/232/232748m.jpg
  1997
 • /foto/232/232749m.jpg
  1997
 • /foto/270/270793m.jpg
  1997
 • /foto/270/270797m.jpg
  1997
 • /foto/270/270798m.jpg
  1997
 • /foto/270/270799m.jpg
  1997
 • /foto/270/270800m.jpg
  1997
 • /foto/270/270802m.jpg
  1997
 • /foto/270/270804m.jpg
  1997
 • /foto/305/305485m.jpg
  1997
 • /foto/305/305488m.jpg
  1997
 • /foto/380/380207m.jpg
  1997
 • /foto/380/380209m.jpg
  1997
 • /foto/380/380210m.jpg
  1997
 • /foto/380/380212m.jpg
  1997
 • /foto/380/380214m.jpg
  1997
 • /foto/380/380215m.jpg
  1997
 • /foto/380/380216m.jpg
  1997
 • /foto/380/380242m.jpg
  1997
 • /foto/381/381189m.jpg
  1997
 • /foto/381/381190m.jpg
  1997
 • /foto/381/381196m.jpg
  1997
 • /foto/381/381197m.jpg
  1997
 • /foto/381/381199m.jpg
  1997
 • /foto/381/381204m.jpg
  1997
 • /foto/381/381206m.jpg
  1997
 • /foto/381/381208m.jpg
  1997
 • /foto/381/381212m.jpg
  1997
 • /foto/382/382101m.jpg
  1997
 • /foto/382/382103m.jpg
  1997
 • /foto/382/382104m.jpg
  1997
 • /foto/410/410448m.jpg
  1997
 • /foto/3479/3479578m.jpg
  1997
 • /foto/3479/3479668m.jpg
  1997
 • /foto/3588/3588980m.jpg
  1997
 • /foto/3598/3598888m.jpg
  1997
 • /foto/3610/3610721m.jpg
  1997
 • /foto/3612/3612646m.jpg
  1997
 • /foto/3618/3618144m.jpg
  1997
 • /foto/3621/3621135m.jpg
  1997
 • /foto/3621/3621139m.jpg
  1997
 • /foto/3623/3623038m.jpg
  1997
 • /foto/3638/3638216m.jpg
  1997
 • /foto/3675/3675112m.jpg
  1997
 • /foto/3675/3675113m.jpg
  1997
 • /foto/3675/3675114m.jpg
  1997
 • /foto/3706/3706344m.jpg
  1997
 • /foto/3706/3706352m.jpg
  1997
 • /foto/3735/3735338m.jpg
  1997
 • /foto/3809/3809904m.jpg
  1997
 • /foto/3810/3810225m.jpg
  1997
 • /foto/3843/3843476m.jpg
  1997
 • /foto/4100/4100815m.jpg
  1997
 • /foto/4100/4100817m.jpg
  1997
 • /foto/4124/4124126m.jpg
  1997
 • /foto/4124/4124143m.jpg
  1997
 • /foto/4124/4124167m.jpg
  1997
 • /foto/4124/4124174m.jpg
  1997
 • /foto/4124/4124182m.jpg
  1997
 • /foto/4124/4124187m.jpg
  1997
 • /foto/4539/4539339m.jpg
  1997
 • /foto/4539/4539538m.jpg
  1997
 • /foto/4539/4539547m.jpg
  1997
 • /foto/4725/4725160m.jpg
  1997
 • /foto/4789/4789419m.jpg
  1997
 • /foto/4890/4890555m.jpg
  1997
 • /foto/5165/5165556m.jpg
  1997
 • /foto/7662/7662912m.jpg
  1997
 • /foto/8913/8913847m.jpg
  1997
 • /foto/8913/8913848m.jpg
  1997
 • /foto/8913/8913849m.jpg
  1997
 • /foto/9061/9061300m.jpg
  1997
 • /foto/3/003804m.jpg
  1997
 • /foto/6/006350m.jpg
  1997
 • /foto/9/9419m.jpg
  1997
 • /foto/9/9420m.jpg
  1997
 • /foto/9/9422m.jpg
  1997
 • /foto/13/13573m.jpg
  1997
 • /foto/13/13578m.jpg
  1997
 • /foto/13/13579m.jpg
  1997
 • /foto/13/13581m.jpg
  1997
 • /foto/13/13582m.jpg
  1997
 • /foto/16/16733m.jpg
  1997
 • /foto/18/18356m.jpg
  1997
 • /foto/18/18825m.jpg
  1997
 • /foto/18/18827m.jpg
  1997
 • /foto/18/18921m.jpg
  1997
 • /foto/19/19567m.jpg
  1997
 • /foto/19/19568m.jpg
  1997
 • /foto/19/19569m.jpg
  1997
 • /foto/19/19572m.jpg
  1997
 • /foto/20/20214m.jpg
  1997
 • /foto/20/20288m.jpg
  1997
 • /foto/25/25192m.jpg
  1997
 • /foto/25/25193m.jpg
  1997
 • /foto/25/25194m.jpg
  1997
 • /foto/25/25195m.jpg
  1997
 • /foto/25/25196m.jpg
  1997
 • /foto/25/25197m.jpg
  1997
 • /foto/25/25198m.jpg
  1997
 • /foto/25/25199m.jpg
  1997
 • /foto/25/25203m.jpg
  1997
 • /foto/25/25204m.jpg
  1997
 • /foto/26/26208m.jpg
  1997
 • /foto/26/26209m.jpg
  1997
 • /foto/28/28254m.jpg
  1997
 • /foto/29/29771m.jpg
  1997
 • /foto/30/30039m.jpg
  1997
 • /foto/30/30102m.jpg
  1997
 • /foto/30/30103m.jpg
  1997
 • /foto/31/31985m.jpg
  1997
 • /foto/32/32001m.jpg
  1997
 • /foto/32/32098m.jpg
  1997
 • /foto/32/32238m.jpg
  1997
 • /foto/32/32239m.jpg
  1997
 • /foto/32/32240m.jpg
  1997
 • /foto/32/32241m.jpg
  1997
 • /foto/32/32266m.jpg
  1997
 • /foto/32/32267m.jpg
  1997
 • /foto/32/32268m.jpg
  1997
 • /foto/32/32404m.jpg
  1997
 • /foto/32/32405m.jpg
  1997
 • /foto/32/32406m.jpg
  1997
 • /foto/32/32464m.jpg
  1997
 • /foto/32/32472m.jpg
  1997
 • /foto/32/32508m.jpg
  1997
 • /foto/32/32509m.jpg
  1997
 • /foto/32/32904m.jpg
  1997
 • /foto/32/32905m.jpg
  1997
 • /foto/32/32906m.jpg
  1997
 • /foto/32/32907m.jpg
  1997
 • /foto/32/32908m.jpg
  1997
 • /foto/32/32909m.jpg
  1997
 • /foto/32/32910m.jpg
  1997
 • /foto/32/32911m.jpg
  1997
 • /foto/32/32912m.jpg
  1997
 • /foto/32/32913m.jpg
  1997
 • /foto/32/32914m.jpg
  1997
 • /foto/32/32915m.jpg
  1997
 • /foto/32/32916m.jpg
  1997
 • /foto/32/32917m.jpg
  1997
 • /foto/32/32918m.jpg
  1997
 • /foto/32/32920m.jpg
  1997
 • /foto/32/32989m.jpg
  1997
 • /foto/32/32990m.jpg
  1997
 • /foto/32/32991m.jpg
  1997
 • /foto/32/32992m.jpg
  1997
 • /foto/32/32993m.jpg
  1997
 • /foto/32/32995m.jpg
  1997
 • /foto/32/32996m.jpg
  1997
 • /foto/32/32998m.jpg
  1997
 • /foto/32/32999m.jpg
  1997
 • /foto/33/33000m.jpg
  1997
 • /foto/33/33580m.jpg
  1997
 • /foto/34/34671m.jpg
  1997
 • /foto/34/34740m.jpg
  1997
 • /foto/34/34743m.jpg
  1997
 • /foto/34/34750m.jpg
  1997
 • /foto/34/34754m.jpg
  1997
 • /foto/34/34756m.jpg
  1997
 • /foto/43/43569m.jpg
  1997
 • /foto/43/43966m.jpg
  1997
 • /foto/43/43968m.jpg
  1997
 • /foto/43/43970m.jpg
  1997
 • /foto/52/52957m.jpg
  1997
 • /foto/53/53316m.jpg
  1997
 • /foto/53/53319m.jpg
  1997
 • /foto/53/53330m.jpg
  1997
 • /foto/53/53347m.jpg
  1997
 • /foto/53/53676m.jpg
  1997
 • /foto/53/53723m.jpg
  1997
 • /foto/53/53724m.jpg
  1997
 • /foto/53/53725m.jpg
  1997
 • /foto/53/53730m.jpg
  1997
 • /foto/53/53733m.jpg
  1997
 • /foto/53/53735m.jpg
  1997
 • /foto/53/53737m.jpg
  1997
 • /foto/53/53738m.jpg
  1997
 • /foto/53/53740m.jpg
  1997
 • /foto/53/53742m.jpg
  1997
 • /foto/53/53743m.jpg
  1997
 • /foto/53/53745m.jpg
  1997
 • /foto/53/53746m.jpg
  1997
 • /foto/53/53749m.jpg
  1997
 • /foto/53/53863m.jpg
  1997
 • /foto/53/53864m.jpg
  1997
 • /foto/53/53865m.jpg
  1997
 • /foto/53/53866m.jpg
  1997
 • /foto/53/53867m.jpg
  1997
 • /foto/53/53868m.jpg
  1997
 • /foto/53/53870m.jpg
  1997
 • /foto/53/53871m.jpg
  1997
 • /foto/53/53872m.jpg
  1997
 • /foto/53/53873m.jpg
  1997
 • /foto/53/53874m.jpg
  1997
 • /foto/53/53875m.jpg
  1997
 • /foto/53/53876m.jpg
  1997
 • /foto/67/67054m.jpg
  1997
 • /foto/67/67056m.jpg
  1997
 • /foto/67/67058m.jpg
  1997
 • /foto/67/67059m.jpg
  1997
 • /foto/67/67064m.jpg
  1997
 • /foto/67/67065m.jpg
  1997
 • /foto/67/67066m.jpg
  1997
 • /foto/67/67068m.jpg
  1997
 • /foto/67/67071m.jpg
  1997
 • /foto/67/67074m.jpg
  1997
 • /foto/68/68298m.jpg
  1997
 • /foto/70/70848m.jpg
  1997
 • /foto/70/70849m.jpg
  1997
 • /foto/70/70850m.jpg
  1997
 • /foto/70/70852m.jpg
  1997
 • /foto/70/70856m.jpg
  1997
 • /foto/70/70859m.jpg
  1997
 • /foto/70/70864m.jpg
  1997
 • /foto/82/82265m.jpg
  1997
 • /foto/121/121375m.jpg
  1997
 • /foto/129/129511m.jpg
  1997
 • /foto/129/129512m.jpg
  1997
 • /foto/129/129514m.jpg
  1997
 • /foto/129/129517m.jpg
  1997
 • /foto/142/142457m.jpg
  1997
 • /foto/142/142463m.jpg
  1997
 • /foto/142/142538m.jpg
  1997
 • /foto/142/142540m.jpg
  1997
 • /foto/142/142698m.jpg
  1997
 • /foto/142/142703m.jpg
  1997
 • /foto/142/142709m.jpg
  1997
 • /foto/142/142713m.jpg
  1997
 • /foto/179/179764m.jpg
  1997
 • /foto/219/219634m.jpg
  1997
 • /foto/219/219643m.jpg
  1997
 • /foto/219/219645m.jpg
  1997
 • /foto/219/219648m.jpg
  1997
 • /foto/224/224801m.jpg
  1997
 • /foto/225/225007m.jpg
  1997
 • /foto/225/225009m.jpg
  1997
 • /foto/225/225010m.jpg
  1997
 • /foto/225/225012m.jpg
  1997
 • /foto/225/225013m.jpg
  1997
 • /foto/225/225016m.jpg
  1997
 • /foto/225/225017m.jpg
  1997
 • /foto/251/251080m.jpg
  1997
 • /foto/251/251206m.jpg
  1997
 • /foto/263/263605m.jpg
  1997
 • /foto/271/271182m.jpg
  1997
 • /foto/275/275965m.jpg
  1997
 • /foto/275/275971m.jpg
  1997
 • /foto/276/276124m.jpg
  1997
 • /foto/276/276129m.jpg
  1997
 • /foto/277/277724m.jpg
  1997
 • /foto/331/331427m.jpg
  1997
 • /foto/331/331432m.jpg
  1997
 • /foto/331/331433m.jpg
  1997
 • /foto/331/331436m.jpg
  1997
 • /foto/331/331437m.jpg
  1997
 • /foto/331/331438m.jpg
  1997
 • /foto/331/331440m.jpg
  1997
 • /foto/331/331441m.jpg
  1997
 • /foto/424/424929m.jpg
  1997
 • /foto/424/424931m.jpg
  1997
 • /foto/424/424933m.jpg
  1997
 • /foto/424/424936m.jpg
  1997
 • /foto/424/424938m.jpg
  1997
 • /foto/424/424942m.jpg
  1997
 • /foto/424/424943m.jpg
  1997
 • /foto/424/424944m.jpg
  1997
 • /foto/424/424945m.jpg
  1997
 • /foto/424/424948m.jpg
  1997
 • /foto/424/424951m.jpg
  1997
 • /foto/424/424966m.jpg
  1997
 • /foto/427/427443m.jpg
  1997
 • /foto/427/427461m.jpg
  1997
 • /foto/3227/3227600m.jpg
  1997
 • /foto/3297/3297201m.jpg
  1997
 • /foto/3297/3297204m.jpg
  1997
 • /foto/3297/3297209m.jpg
  1997
 • /foto/3345/3345410m.jpg
  1997
 • /foto/3345/3345544m.jpg
  1997
 • /foto/3345/3345546m.jpg
  1997
 • /foto/3345/3345548m.jpg
  1997
 • /foto/3345/3345549m.jpg
  1997
 • /foto/3345/3345551m.jpg
  1997
 • /foto/3347/3347001m.jpg
  1997
 • /foto/3347/3347404m.jpg
  1997
 • /foto/3347/3347409m.jpg
  1997
 • /foto/3347/3347412m.jpg
  1997
 • /foto/3347/3347434m.jpg
  1997
 • /foto/3530/3530995m.jpg
  1997
 • /foto/3600/3600741m.jpg
  1997
 • /foto/3600/3600745m.jpg
  1997
 • /foto/3600/3600747m.jpg
  1997
 • /foto/3600/3600748m.jpg
  1997
 • /foto/3757/3757363m.jpg
  1997
 • /foto/3757/3757374m.jpg
  1997
 • /foto/3757/3757387m.jpg
  1997
 • /foto/3757/3757427m.jpg
  1997
 • /foto/4348/4348442m.jpg
  1997
 • /foto/4348/4348447m.jpg
  1997
 • /foto/4348/4348448m.jpg
  1997
 • /foto/4348/4348453m.jpg
  1997
 • /foto/4348/4348463m.jpg
  1997
 • /foto/4348/4348466m.jpg
  1997
 • /foto/4348/4348467m.jpg
  1997
 • /foto/6169/6169684m.jpg
  1997
 • /foto/6169/6169742m.jpg
  1997
 • /foto/6169/6169831m.jpg
  1997
 • /foto/6170/6170209m.jpg
  1997
 • /foto/6170/6170297m.jpg
  1997
 • /foto/6170/6170315m.jpg
  1997
 • /foto/6172/6172910m.jpg
  1997
 • /foto/6172/6172950m.jpg
  1997
 • /foto/6173/6173138m.jpg
  1997
 • /foto/6173/6173166m.jpg
  1997
 • /foto/6175/6175001m.jpg
  1997
 • /foto/6175/6175032m.jpg
  1997
 • /foto/6175/6175099m.jpg
  1997
 • /foto/6175/6175145m.jpg
  1997
 • /foto/6178/6178648m.jpg
  1997
 • /foto/6178/6178724m.jpg
  1997
 • /foto/6178/6178741m.jpg
  1997
 • /foto/6178/6178835m.jpg
  1997
 • /foto/7079/7079417m.jpg
  1997
 • /foto/7162/7162161m.jpg
  1997
 • /foto/7162/7162196m.jpg
  1997
 • /foto/8713/8713907m.jpg
  1997
 • /foto/338/338231m.jpg
  1997
 • /foto/4/004895m.jpg
  1997
 • /foto/44/44976m.jpg
  1997
 • /foto/44/44978m.jpg
  1997
 • /foto/44/44981m.jpg
  1997
 • /foto/44/44983m.jpg
  1997
 • /foto/62/62537m.jpg
  1997
 • /foto/206/206615m.jpg
  1997
 • /foto/206/206616m.jpg
  1997
 • /foto/5567/5567074m.jpg
  1997
 • /foto/5567/5567086m.jpg
  1997
 • /foto/5567/5567092m.jpg
  1997
 • /foto/8648/8648482m.jpg
  1997
 • /foto/4/004911m.jpg
  1997
 • /foto/6/006960m.jpg
  1997
 • /foto/17/17272m.jpg
  1997
 • /foto/18/18823m.jpg
  1997
 • /foto/33/33579m.jpg
  1997
 • /foto/33/33581m.jpg
  1997
 • /foto/38/38952m.jpg
  1997
 • /foto/62/62390m.jpg
  1997
 • /foto/62/62523m.jpg
  1997
 • /foto/62/62748m.jpg
  1997
 • /foto/171/171814m.jpg
  1997
 • /foto/171/171824m.jpg
  1997
 • /foto/171/171831m.jpg
  1997
 • /foto/171/171834m.jpg
  1997
 • /foto/171/171837m.jpg
  1997
 • /foto/171/171842m.jpg
  1997
 • /foto/171/171847m.jpg
  1997
 • /foto/171/171854m.jpg
  1997
 • /foto/171/171858m.jpg
  1997
 • /foto/206/206614m.jpg
  1997
 • /foto/281/281985m.jpg
  1997
 • /foto/281/281986m.jpg
  1997
 • /foto/281/281987m.jpg
  1997
 • /foto/281/281989m.jpg
  1997
 • /foto/281/281990m.jpg
  1997
 • /foto/281/281991m.jpg
  1997
 • /foto/284/284804m.jpg
  1997
 • /foto/284/284905m.jpg
  1997
 • /foto/284/284906m.jpg
  1997
 • /foto/284/284910m.jpg
  1997
 • /foto/284/284913m.jpg
  1997
 • /foto/284/284915m.jpg
  1997
 • /foto/284/284918m.jpg
  1997
 • /foto/284/284978m.jpg
  1997
 • /foto/284/284984m.jpg
  1997
 • /foto/439/439231m.jpg
  1997
 • /foto/439/439232m.jpg
  1997
 • /foto/439/439234m.jpg
  1997
 • /foto/439/439235m.jpg
  1997
 • /foto/4173/4173482m.jpg
  1997
 • /foto/5559/5559251m.jpg
  1997
 • /foto/5559/5559252m.jpg
  1997
 • /foto/5559/5559254m.jpg
  1997
 • /foto/6174/6174964m.jpg
  1997
 • /foto/6179/6179051m.jpg
  1997
 • /foto/6179/6179096m.jpg
  1997
 • /foto/6179/6179145m.jpg
  1997
 • /foto/6179/6179160m.jpg
  1997
 • /foto/6179/6179182m.jpg
  1997
 • /foto/6179/6179198m.jpg
  1997
 • /foto/6179/6179216m.jpg
  1997
 • /foto/6180/6180942m.jpg
  1997
 • /foto/8648/8648509m.jpg
  1997
 • /foto/8648/8648519m.jpg
  1997
 • /foto/8648/8648520m.jpg
  1997
 • /foto/4/004899m.jpg
  1997
 • /foto/4/004900m.jpg
  1997
 • /foto/4/004901m.jpg
  1997
 • /foto/4/004902m.jpg
  1997
 • /foto/6/006412m.jpg
  1997
 • /foto/8/8506m.jpg
  1997
 • /foto/9/9306m.jpg
  1997
 • /foto/19/19062m.jpg
  1997
 • /foto/24/24418m.jpg
  1997
 • /foto/24/24995m.jpg
  1997
 • /foto/24/24997m.jpg
  1997
 • /foto/28/28267m.jpg
  1997
 • /foto/29/29415m.jpg
  1997
 • /foto/33/33570m.jpg
  1997
 • /foto/33/33577m.jpg
  1997
 • /foto/85/85171m.jpg
  1997
 • /foto/85/85429m.jpg
  1997
 • /foto/170/170309m.jpg
  1997
 • /foto/170/170310m.jpg
  1997
 • /foto/170/170312m.jpg
  1997
 • /foto/170/170313m.jpg
  1997
 • /foto/170/170314m.jpg
  1997
 • /foto/170/170315m.jpg
  1997
 • /foto/170/170316m.jpg
  1997
 • /foto/170/170317m.jpg
  1997
 • /foto/226/226088m.jpg
  1997
 • /foto/235/235348m.jpg
  1997
 • /foto/280/280164m.jpg
  1997
 • /foto/280/280194m.jpg
  1997
 • /foto/282/282352m.jpg
  1997
 • /foto/282/282353m.jpg
  1997
 • /foto/282/282354m.jpg
  1997
 • /foto/282/282355m.jpg
  1997
 • /foto/284/284973m.jpg
  1997
 • /foto/284/284977m.jpg
  1997
 • /foto/284/284987m.jpg
  1997
 • /foto/287/287751m.jpg
  1997
 • /foto/287/287752m.jpg
  1997
 • /foto/287/287753m.jpg
  1997
 • /foto/294/294018m.jpg
  1997
 • /foto/294/294019m.jpg
  1997
 • /foto/312/312974m.jpg
  1997
 • /foto/324/324023m.jpg
  1997
 • /foto/324/324024m.jpg
  1997
 • /foto/324/324375m.jpg
  1997
 • /foto/331/331429m.jpg
  1997
 • /foto/331/331431m.jpg
  1997
 • /foto/4100/4100826m.jpg
  1997
 • /foto/5559/5559270m.jpg
  1997
 • /foto/5559/5559275m.jpg
  1997
 • /foto/5559/5559276m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747504m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747505m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747506m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747508m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747509m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747510m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747511m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747512m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747513m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747514m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747515m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747516m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747517m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747518m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747519m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747520m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747521m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747522m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747523m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747524m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747525m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747526m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747527m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747528m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747529m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747530m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747531m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747532m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747533m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747535m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747536m.jpg
  1997
 • /foto/6747/6747537m.jpg
  1997
 • /foto/6926/6926053m.jpg
  1997
 • /foto/8648/8648547m.jpg
  1997
 • /foto/8648/8648554m.jpg
  1997
 • /foto/8648/8648557m.jpg
  1997
 • /foto/8648/8648562m.jpg
  1997
 • /foto/4/004903m.jpg
  1997
 • /foto/6/006413m.jpg
  1997
 • /foto/6/006414m.jpg
  1997
 • /foto/6/006549m.jpg
  1997
 • /foto/6/006553m.jpg
  1997
 • /foto/6/006554m.jpg
  1997
 • /foto/8/8804m.jpg
  1997
 • /foto/9/9302m.jpg
  1997
 • /foto/9/9304m.jpg
  1997
 • /foto/9/9808m.jpg
  1997
 • /foto/17/17274m.jpg
  1997
 • /foto/28/28253m.jpg
  1997
 • /foto/28/28256m.jpg
  1997
 • /foto/28/28257m.jpg
  1997
 • /foto/28/28266m.jpg
  1997
 • /foto/28/28269m.jpg
  1997
 • /foto/28/28296m.jpg
  1997
 • /foto/28/28297m.jpg
  1997
 • /foto/28/28298m.jpg
  1997
 • /foto/45/45112m.jpg
  1997
 • /foto/172/172410m.jpg
  1997
 • /foto/172/172449m.jpg
  1997
 • /foto/206/206751m.jpg
  1997
 • /foto/208/208241m.jpg
  1997
 • /foto/257/257025m.jpg
  1997
 • /foto/269/269038m.jpg
  1997
 • /foto/280/280695m.jpg
  1997
 • /foto/280/280748m.jpg
  1997
 • /foto/280/280752m.jpg
  1997
 • /foto/280/280754m.jpg
  1997
 • /foto/280/280758m.jpg
  1997
 • /foto/280/280761m.jpg
  1997
 • /foto/4173/4173411m.jpg
  1997
 • /foto/4173/4173475m.jpg
  1997
 • /foto/4409/4409021m.jpg
  1997
 • /foto/4409/4409030m.jpg
  1997
 • /foto/5567/5567107m.jpg
  1997
 • /foto/8648/8648564m.jpg
  1997
 • /foto/8648/8648577m.jpg
  1997
 • /foto/8648/8648581m.jpg
  1997
 • /foto/8648/8648590m.jpg
  1997
 • /foto/9056/9056498m.jpg
  1997
 • /foto/9285/9285583m.jpg
  1997
 • /foto/9285/9285585m.jpg
  1997
 • /foto/9285/9285586m.jpg
  1997
 • /foto/4/004904m.jpg
  1997
 • /foto/4/004905m.jpg
  1997
 • /foto/4/004908m.jpg
  1997
 • /foto/4/004912m.jpg
  1997
 • /foto/28/28255m.jpg
  1997
 • /foto/46/46946m.jpg
  1997
 • /foto/46/46951m.jpg
  1997
 • /foto/46/46953m.jpg
  1997
 • /foto/46/46955m.jpg
  1997
 • /foto/46/46959m.jpg
  1997
 • /foto/46/46960m.jpg
  1997
 • /foto/46/46963m.jpg
  1997
 • /foto/46/46967m.jpg
  1997
 • /foto/46/46968m.jpg
  1997
 • /foto/47/47101m.jpg
  1997
 • /foto/47/47105m.jpg
  1997
 • /foto/47/47106m.jpg
  1997
 • /foto/47/47107m.jpg
  1997
 • /foto/47/47108m.jpg
  1997
 • /foto/47/47109m.jpg
  1997
 • /foto/47/47110m.jpg
  1997
 • /foto/47/47111m.jpg
  1997
 • /foto/47/47112m.jpg
  1997
 • /foto/47/47113m.jpg
  1997
 • /foto/47/47114m.jpg
  1997
 • /foto/47/47496m.jpg
  1997
 • /foto/206/206752m.jpg
  1997
 • /foto/206/206874m.jpg
  1997
 • /foto/206/206876m.jpg
  1997
 • /foto/206/206877m.jpg
  1997
 • /foto/208/208069m.jpg
  1997
 • /foto/208/208070m.jpg
  1997
 • /foto/208/208071m.jpg
  1997
 • /foto/208/208072m.jpg
  1997
 • /foto/208/208214m.jpg
  1997
 • /foto/208/208215m.jpg
  1997
 • /foto/208/208216m.jpg
  1997
 • /foto/208/208218m.jpg
  1997
 • /foto/281/281996m.jpg
  1997
 • /foto/282/282356m.jpg
  1997
 • /foto/374/374556m.jpg
  1997
 • /foto/374/374557m.jpg
  1997
 • /foto/5559/5559260m.jpg
  1997
 • /foto/7370/7370465m.jpg
  1997
 • /foto/7370/7370471m.jpg
  1997
 • /foto/7370/7370474m.jpg
  1997
 • /foto/7370/7370489m.jpg
  1997
 • /foto/7370/7370494m.jpg
  1997
 • /foto/7370/7370509m.jpg
  1997
 • /foto/7370/7370517m.jpg
  1997
 • /foto/7370/7370522m.jpg
  1997
 • /foto/4/004906m.jpg
  1997
 • /foto/46/46598m.jpg
  1997
 • /foto/46/46599m.jpg
  1997
 • /foto/129/129507m.jpg
  1997
 • /foto/400/400760m.jpg
  1997
 • /foto/6/006415m.jpg
  1997
 • /foto/28/28252m.jpg
  1997
 • /foto/6/006416m.jpg
  1997
 • /foto/6/006417m.jpg
  1997
 • /foto/17/17273m.jpg
  1997
 • /foto/32/32921m.jpg
  1997
 • /foto/32/32922m.jpg
  1997
 • /foto/32/32923m.jpg
  1997
 • /foto/32/32925m.jpg
  1997
 • /foto/287/287754m.jpg
  1997
 • /foto/287/287755m.jpg
  1997
 • /foto/287/287757m.jpg
  1997
 • /foto/287/287762m.jpg
  1997
 • /foto/287/287764m.jpg
  1997
 • /foto/287/287765m.jpg
  1997
 • /foto/287/287766m.jpg
  1997
 • /foto/287/287767m.jpg
  1997
 • /foto/287/287768m.jpg
  1997
 • /foto/287/287770m.jpg
  1997
 • /foto/288/288075m.jpg
  1997
 • /foto/288/288092m.jpg
  1997
 • /foto/289/289095m.jpg
  1997
 • /foto/289/289543m.jpg
  1997
 • /foto/289/289990m.jpg
  1997
 • /foto/290/290891m.jpg
  1997
 • /foto/3610/3610697m.jpg
  1998
 • /foto/12/12502m.jpg
  2004
 • /foto/12/12504m.jpg
  2004
 • /foto/21/21074m.jpg
  2004
 • /foto/19/19485m.jpg
  2004
 • /foto/23/23523m.jpg
  2004
 • /foto/28/28593m.jpg
  2005
 • /foto/136/136752m.jpg
  2007
 • /foto/136/136753m.jpg
  2007
 • /foto/176/176980m.jpg
  2007
 • /foto/176/176981m.jpg
  2007
 • /foto/430/430797m.jpg
  2010
 • /foto/400/400502m.jpg
  2011
 • /foto/3221/3221732m.jpg
  2012
 • /foto/9193/9193613m.jpg
  2021
 • /foto/9193/9193615m.jpg
  2021
 • /foto/9194/9194665m.jpg
  2021
 • /foto/9307/9307648m.jpg
  2021
 • /foto/9307/9307653m.jpg
  2021

Fotografie Stanisława Skowrona

Poprzednie: 1997 - Powódź tysiąclecia we Wrocławiu Strona Główna Następne: ul. Lechitów