MENU
Plan fragmentu Wrocławia z wyspą Piasek, Ostrowem Tumskim i kościołem 11 000 Dziewic.

Dodał: maras - Administrator° - Data: 2016-10-16 14:58:32 - Odsłon: 4568
Rok 1562


Kościół Opieki św. Józefa we Wrocławiu (do 1946 - św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic) - klasycystyczno-neoromański kościół wg projektu arch. Karla Ferdinanda Langhansa (projektanta gmachu wrocławskiej Opery, syna Karla Gottharda Langhansa, twórcy berlińskiej Bramy Brandenburskiej) zbudowany w latach 1821-23, znajdujący się we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 1 przy skrzyżowaniu z ul. Jedności Narodowej.
Kościół zbudowany jest na planie dwunastoboku i nakryty jest dachem namiotowym, z szeroką latarnią. Ogólny układ bryły złożonej z form podstawowych oraz centralne rozplanowanie wnętrza nawiązuje do klasycystycznej architektury rewolucyjnej, elewacje przyjmują formy stylu arkadowego, zaś dekoracja całości zawiera swobodne nawiązania do romanizmu i gotyku. We wnętrzu, dookoła centralnej hali, znajdują się arkadowe krużganki podobne do teatralnych lóż. Układ taki dostosowany jest do potrzeb kaznodziejskiego kościoła protestanckiego (tutejsza parafia była wówczas protestancka), w którym pożądane jest umieszczenie ambony pośrodku wnętrza. Do dwunastoboku przylega prostokątny masyw kruchty. Główną fasadę flankują wysunięte do przodu wieżyczki na planie kwadratu. Pomiędzy wieżyczkami znajdują się trzy półokrągło zwieńczone płytkie nisze portali. W nisze te wmurowano jako spolia gotyckie płaskorzeźby z lat 1480-90 przedstawiające scenę Ukrzyżowania i kartusze herbowe czeskiego lwa i orła - herb Śląska, dzieło rzeźbiarza Bricciusa Gauszke, przeniesione tutaj z Bramy Mikołajskiej rozebranej w 1817 r.
Poza murami miasta, przy drodze do Trzebnicy, mieściło się tu już w 1362 roku leprozorium (szpital trędowatych) dla kobiet pod wezwaniem św. Hieronima wraz z kaplicą. Podobny obiekt - dla mężczyzn - szpital św. Łazarza, znajdował się za południowo-wschodnimi murami miasta, przy drodze do Oławy, w pobliżu dzisiejszego kościoła św. Łazarza na Przedmieściu Oławskim. 7 stycznia 1400 r. na polecenie biskupa Wacława utworzono przy szpitalu parafię św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic. Około roku 1523 parafię objęli protestanci, ale już w 1529 w związku z groĽbą najazdu Turków, chcąc oczyścić przedpole dla obrony miasta, rozebrano kościół wraz z ołbińskim opactwem. W roku 1546 postawiono w tym miejscu nową świątynię, w oparciu o konstrukcję szachulcową, a w 1612 dokonano dalszej rozbudowy. Po upływie stu następnych lat zaszła potrzeba całkowitej przebudowy kościoła, czego dokonano wg projektu Christopha Hacknera w latach 1725-35. Już rok po ukończeniu robót, w 1736 r., kościół został uszkodzony przez powódĽ.
Przykościelny szpital w tym czasie, wobec znacznego zmniejszenia się zagrożenia trądem w Europie, pełnił wówczas już funkcję przytułku dla kobiet. W jego miejsce wybudowano w 1746 roku nowy, a kościół zaopatrzono w zegar i nowy dzwon. Kolejna powódĽ nawiedziła kościół wraz ze szpitalem w 1751. W grudniu 1757, w czasie oblężenia Wrocławia szpital spłonął, a kościół został uszkodzony w wyniku ostrzału artyleryjskiego. W roku 1806, tak jak blisko trzysta lat wcześniej w obliczu zagrożenia tureckiego i z takim samym uzasadnieniem Prusacy, oczekując nadciągających wojsk napoleońskich, spalili kościół i plebanię. Ponowną odbudowę kościoła rozpoczęto już w 1807, stawiając najpierw lekką konstrukcję drewnianą, a od roku 1821 - zachowaną do dziś konstrukcję w stylu historyzmu. W ciągu XIX wieku kilkakrotnie przebudowywano również obiekty przykościelnego szpitala i przytułku dla starców (wg ówczesnych kryteriów oznaczało to osoby powyżej 50. roku życia); dziś mieści się tu męski akademik Uniwersytetu Wrocławskiego "Wagant".
Z zawieruchy II wojny światowej kościół Jedenastu Tysięcy Dziewic wyszedł ze zniszczeniami sięgającymi 40%. Pierwotnie zamierzano zaadaptować ten protestancki obiekt na potrzeby katolickiego duszpasterstwa wojskowego, ale ostatecznie projekt ten upadł, a 15 kwietnia 1946 przekazano go karmelitom bosym, którzy 16 maja tegoż roku uzyskali zgodę władz kościelnych na osiedlenie się we Wrocławiu. Zmieniono przy tym wezwanie kościoła na dzisiejsze. W czerwcu 1947 wojewoda wrocławski przekazał kościół i plebanię w zarząd i użytkowanie Duszpasterstwu Wojskowemu Rzymskokatolickiemu Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako pomocniczy kościół garnizonowy, półtora roku póĽniej, w listopadzie 1948, doszło do umowy między Generalnym Dziekanatem Wojska Polskiego a karmelitami i kościół wraz z plebanią przeszły w użytkowanie i administrację Zakonu.
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych trwały zabiegi o utworzenie przy kościele i zakonie osobnej parafii. W rezultacie 1 stycznia 1966 r. w wyniku podziału istniejących parafii św. Krzyża, Najświętszej Marii Panny na Piasku, św. Bonifacego, św. Michała i św. Macieja utworzono w tym kościele parafię Opieki św. Józefa.
W dalszych latach kościół był kilkakrotnie odnawiany, remontowany (m.in. w 1999 usunięto ostatecznie skutki "powodzi tysiąclecia" z lipca 1997) i rozbudowywany. Ostatnim znaczniejszym nabytkiem kościoła jest nowy marmurowy ołtarz, konsekrowany przez kardynała Henryka Gulbinowicza, metropolitę wrocławskiego, 16 czerwca 2002 r. Wg.

dariuszfranciszek

 • /foto/319/319255m.jpg
  1612 - 1725
 • /foto/4893/4893984m.jpg
  1612 - 1725
 • /foto/5649/5649922m.jpg
  1612 - 1725
 • /foto/319/319256m.jpg
  1725 - 1806
 • /foto/167/167895m.jpg
  1755
 • /foto/167/167900m.jpg
  1755
 • /foto/9052/9052977m.jpg
  1780 - 1806
 • /foto/6304/6304623m.jpg
  1806
 • /foto/324/324072m.jpg
  1820 - 1821
 • /foto/12/12625m.jpg
  1830
 • /foto/320/320325m.jpg
  1830
 • /foto/356/356950m.jpg
  1830
 • /foto/452/452048m.jpg
  1830
 • /foto/4679/4679019m.jpg
  1832
 • /foto/189/189613m.jpg
  1840
 • /foto/7719/7719569m.jpg
  1843
 • /foto/5413/5413236m.jpg
  1863
 • /foto/300/300291m.jpg
  1880 - 1898
 • /foto/33/33741m.jpg
  1890 - 1899
 • /foto/184/184252m.jpg
  1890 - 1900
 • /foto/4248/4248185m.jpg
  1890 - 1900
 • /foto/6410/6410121m.jpg
  1892
 • /foto/6304/6304599m.jpg
  1895 - 1900
 • /foto/7284/7284881m.jpg
  1895 - 1901
 • /foto/155/155036m.jpg
  1898
 • /foto/4176/4176646m.jpg
  1898
 • /foto/442/442347m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/30/30078m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/423/423800m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/5417/5417293m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/8378/8378820m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/8476/8476922m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/4813/4813735m.jpg
  1903
 • /foto/5496/5496978m.jpg
  1905
 • /foto/417/417169m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/5656/5656697m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/9308/9308385m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/188/188649m.jpg
  1906
 • /foto/5669/5669107m.jpg
  1907
 • /foto/6754/6754654m.jpg
  1907
 • /foto/334/334840m.jpg
  1910
 • /foto/3959/3959555m.jpg
  1910
 • /foto/361/361659m.jpg
  1910 - 1925
 • /foto/439/439990m.jpg
  1911
 • /foto/3749/3749923m.jpg
  1915
 • /foto/5666/5666583m.jpg
  1916
 • /foto/413/413875m.jpg
  1920
 • /foto/1/001114m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/4116/4116878m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/432/432014m.jpg
  1920 - 1933
 • /foto/432/432017m.jpg
  1920 - 1933
 • /foto/432/432018m.jpg
  1920 - 1933
 • /foto/64/64451m.jpg
  1920 - 1944
 • /foto/5133/5133925m.jpg
  1923
 • /foto/3755/3755997m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/355/355575m.jpg
  1947 - 1949
 • /foto/4867/4867042m.jpg
  1960
 • /foto/6071/6071814m.jpg
  1963 - 1966
 • /foto/7795/7795010m.jpg
  1964
 • /foto/6265/6265762m.jpg
  1970 - 1975
 • /foto/4922/4922967m.jpg
  1972
 • /foto/4231/4231448m.jpg
  1978
 • /foto/120/120306m.jpg
  1985 - 1993
 • /foto/7019/7019260m.jpg
  1997
 • /foto/11/11139m.jpg
  2002
 • /foto/4/004876m.jpg
  2003
 • /foto/26/26814m.jpg
  2003
 • /foto/18/18449m.jpg
  2004
 • /foto/45/45711m.jpg
  2005
 • /foto/65/65165m.jpg
  2005
 • /foto/193/193451m.jpg
  2007
 • /foto/196/196165m.jpg
  2008
 • /foto/379/379878m.jpg
  2011
 • /foto/379/379955m.jpg
  2011
 • /foto/3806/3806326m.jpg
  2013
 • /foto/9126/9126947m.jpg
  2013
 • /foto/3978/3978277m.jpg
  2013
 • /foto/4996/4996037m.jpg
  2014
 • /foto/5913/5913481m.jpg
  2016
 • /foto/7483/7483929m.jpg
  2018
 • /foto/7483/7483962m.jpg
  2018
 • /foto/7483/7483978m.jpg
  2018

inne

Poprzednie: Budynek nr 8b Strona Główna Następne: Budynek nr 4-6b


tadpole | 2018-05-18 00:36:29
Laim(?) Damm.
Iras (Legzol) | 2019-05-21 17:58:50
Czy nie lepiej by brzmiało Wyspa Piaskowa? :)