Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Detale zewnętrzne
5
 
Grupa Ukrzyżowania i kartusze herbowe
21
 
Wnętrza kościoła Opieki św. Józefa
19
 
Cmentarz Przykościelny Jedenastu Tysięcy Dziewic
6
 
 
 
 
  ID: 508944

Kościół Opieki św. Józefa

Kościół 11 Tysięcy Dziewic , Elftausend Jungfrauen kircheBudowa
1820
 
Kościół Opieki św. Józefa we Wrocławiu (do 1946 - św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic) - klasycystyczno-neoromański kościół wg projektu arch. Karla Ferdinanda Langhansa (projektanta gmachu wrocławskiej Opery, syna Karla Gottharda Langhansa, twórcy berlińskiej Bramy Brandenburskiej) zbudowany w latach 1821-23, znajdujący się we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 1 przy skrzyżowaniu z ul. Jedności Narodowej.
Kościół zbudowany jest na planie dwunastoboku i nakryty jest dachem namiotowym, z szeroką latarnią. ...
Kościół Opieki św. Józefa we Wrocławiu (do 1946 - św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic) - klasycystyczno-neoromański kościół wg projektu arch. Karla Ferdinanda Langhansa (projektanta gmachu wrocławskiej Opery, syna Karla Gottharda Langhansa, twórcy berlińskiej Bramy Brandenburskiej) zbudowany w latach 1821-23, znajdujący się we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 1 przy skrzyżowaniu z ul. Jedności Narodowej.
Kościół zbudowany jest na planie dwunastoboku i nakryty jest dachem namiotowym, z szeroką latarnią. Ogólny układ bryły złożonej z form podstawowych oraz centralne rozplanowanie wnętrza nawiązuje do klasycystycznej architektury rewolucyjnej, elewacje przyjmują formy stylu arkadowego, zaś dekoracja całości zawiera swobodne nawiązania do romanizmu i gotyku. We wnętrzu, dookoła centralnej hali, znajdują się arkadowe krużganki podobne do teatralnych lóż. Układ taki dostosowany jest do potrzeb kaznodziejskiego kościoła protestanckiego (tutejsza parafia była wówczas protestancka), w którym pożądane jest umieszczenie ambony pośrodku wnętrza. Do dwunastoboku przylega prostokątny masyw kruchty. Główną fasadę flankują wysunięte do przodu wieżyczki na planie kwadratu. Pomiędzy wieżyczkami znajdują się trzy półokrągło zwieńczone płytkie nisze portali. W nisze te wmurowano jako spolia gotyckie płaskorzeźby z lat 1480-90 przedstawiające scenę Ukrzyżowania i kartusze herbowe czeskiego lwa i orła - herb Śląska, dzieło rzeźbiarza Bricciusa Gauszke, przeniesione tutaj z Bramy Mikołajskiej rozebranej w 1817 r.
Poza murami miasta, przy drodze do Trzebnicy, mieściło się tu już w 1362 roku leprozorium (szpital trędowatych) dla kobiet pod wezwaniem św. Hieronima wraz z kaplicą. Podobny obiekt - dla mężczyzn - szpital św. Łazarza, znajdował się za południowo-wschodnimi murami miasta, przy drodze do Oławy, w pobliżu dzisiejszego kościoła św. Łazarza na Przedmieściu Oławskim. 7 stycznia 1400 r. na polecenie biskupa Wacława utworzono przy szpitalu parafię św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic. Około roku 1523 parafię objęli protestanci, ale już w 1529 w związku z groĽbą najazdu Turków, chcąc oczyścić przedpole dla obrony miasta, rozebrano kościół wraz z ołbińskim opactwem. W roku 1546 postawiono w tym miejscu nową świątynię, w oparciu o konstrukcję szachulcową, a w 1612 dokonano dalszej rozbudowy. Po upływie stu następnych lat zaszła potrzeba całkowitej przebudowy kościoła, czego dokonano wg projektu Christopha Hacknera w latach 1725-35. Już rok po ukończeniu robót, w 1736 r., kościół został uszkodzony przez powódĽ.
Przykościelny szpital w tym czasie, wobec znacznego zmniejszenia się zagrożenia trądem w Europie, pełnił wówczas już funkcję przytułku dla kobiet. W jego miejsce wybudowano w 1746 roku nowy, a kościół zaopatrzono w zegar i nowy dzwon. Kolejna powódĽ nawiedziła kościół wraz ze szpitalem w 1751. W grudniu 1757, w czasie oblężenia Wrocławia szpital spłonął, a kościół został uszkodzony w wyniku ostrzału artyleryjskiego. W roku 1806, tak jak blisko trzysta lat wcześniej w obliczu zagrożenia tureckiego i z takim samym uzasadnieniem Prusacy, oczekując nadciągających wojsk napoleońskich, spalili kościół i plebanię. Ponowną odbudowę kościoła rozpoczęto już w 1807, stawiając najpierw lekką konstrukcję drewnianą, a od roku 1821 - zachowaną do dziś konstrukcję w stylu historyzmu. W ciągu XIX wieku kilkakrotnie przebudowywano również obiekty przykościelnego szpitala i przytułku dla starców (wg ówczesnych kryteriów oznaczało to osoby powyżej 50. roku życia); dziś mieści się tu męski akademik Uniwersytetu Wrocławskiego "Wagant".
Z zawieruchy II wojny światowej kościół Jedenastu Tysięcy Dziewic wyszedł ze zniszczeniami sięgającymi 40%. Pierwotnie zamierzano zaadaptować ten protestancki obiekt na potrzeby katolickiego duszpasterstwa wojskowego, ale ostatecznie projekt ten upadł, a 15 kwietnia 1946 przekazano go karmelitom bosym, którzy 16 maja tegoż roku uzyskali zgodę władz kościelnych na osiedlenie się we Wrocławiu. Zmieniono przy tym wezwanie kościoła na dzisiejsze. W czerwcu 1947 wojewoda wrocławski przekazał kościół i plebanię w zarząd i użytkowanie Duszpasterstwu Wojskowemu Rzymskokatolickiemu Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako pomocniczy kościół garnizonowy, półtora roku póĽniej, w listopadzie 1948, doszło do umowy między Generalnym Dziekanatem Wojska Polskiego a karmelitami i kościół wraz z plebanią przeszły w użytkowanie i administrację Zakonu.
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych trwały zabiegi o utworzenie przy kościele i zakonie osobnej parafii. W rezultacie 1 stycznia 1966 r. w wyniku podziału istniejących parafii św. Krzyża, Najświętszej Marii Panny na Piasku, św. Bonifacego, św. Michała i św. Macieja utworzono w tym kościele parafię Opieki św. Józefa.
W dalszych latach kościół był kilkakrotnie odnawiany, remontowany (m.in. w 1999 usunięto ostatecznie skutki "powodzi tysiąclecia" z lipca 1997) i rozbudowywany. Ostatnim znaczniejszym nabytkiem kościoła jest nowy marmurowy ołtarz, konsekrowany przez kardynała Henryka Gulbinowicza, metropolitę wrocławskiego, 16 czerwca 2002 r. Wg.

dariuszfranciszek
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1562
  komentarze: 2
  Plan fragmentu Wrocławia z wyspą Piasek, Ostrowem Tumskim i kościołem ...
 • Data: 1612-1725
  komentarze: 0
  Drugi kościół 11 000 Dziewic w latach 1612-1725. Rycina pochodząca ...
 • Data: 1612-1725
  komentarze: 0
  Dawny kościół 11 000 Dziewic (poprzednik kościoła św. Józefa) ...
 • Data: 1612-1725
  komentarze: 0
  Okolicznościowa pocztówka wydana w 1900r. z okazji jubileuszu ...
 • Data: 1725-1806
  komentarze: 0
  Trzeci kościół 11 000 Dziewic w latach 1725-1806. Rycina pochodząca ...
 • Data: 1755
  komentarze: 0
  Drugi kościół pod wezwaniem Jedenastu Tysięcy Dziewic na podkolorowanym ...
 • Data: 1755
  komentarze: 10
  Zniszczony kościół św. Klemensa na Nowym Mieście oraz pierwszy ...
 • Data: 1780-1806
  komentarze: 0
  Kościół 11000 Dziewic. Rycina z teki Friedricha G. Endlera z początku ...
 • Data: 1806
  komentarze: 0
  Dawny kościół 11 000 Dziewic przed przebudową.
 • Data: 1820-1821
  komentarze: 0
  Wstępny projekt kościoła autorstwa Karla Ferdinanda Langhansa.
 • Data: 1830
  komentarze: 3
  Kościół 11000 Dziewic ok 1830roku.
 • Data: 1830
  komentarze: 0
  Kościół 11 Tysięcy Dziewic wraz z zabudową ob.ul. Jedności Narodowej ...
 • Data: 1830
  komentarze: 13
  Kościół Jedenastu Tysięcy Dziewic oraz potok Szpitalna Woda [Hospitalwasser] ...
 • Data: 1830
  komentarze: 0
  Kościół Opieki św. Józefa we Wrocławiu na przełomie l. 20. i 30. ...
 • Data: 1832
  komentarze: 0
  Evangelische Pfarrkirche zu Elftausend Jungfrauen we Wrocławiu ...
 • Data: 1840
  komentarze: 0
  Rycina przedstawiająca kościół Jedenastu Tysięcy Dziewic.
 • Data: 1843
  komentarze: 0
  Kościół Opieki św. Józefa na grafice z 1843 roku.
 • Data: 1863
  komentarze: 5
  Piękna fotografia przedstawiająca fragment ul. Jedności Narodowej ...
 • Data: 1880-1898
  komentarze: 0
  Kościół 11000 Dziewic.
 • Data: 1890-1899
  komentarze: 0
  Kościół 11000 Dziewic, obecnie kościół Św. Józefa, widok od ulicy ...
 • Data: 1890-1900
  komentarze: 0
  Kościół Opieki św. Józefa
 • Data: 1890-1900
  komentarze: 0
  Kościół Opieki św. Józefa pod koniec XIX w.
 • Data: 1892
  komentarze: 0
  Plan sytuacyjny dawnego szpitala przy kościele Jedenastu Tysięcy ...
 • Data: 1895-1900
  komentarze: 0
  Kościół Opieki św. Józefa.
 • Data: 1895-1901
  komentarze: 0
  Kościół Opieki św. Józefa na starej pocztówce.
 • Data: 1898
  komentarze: 1
  Kościół Opieki św. Józefa
 • Data: 1898
  komentarze: 0
  Kościół Opieki św. Józefa.
 • Data: 1900-1904
  komentarze: 0
  Kościół Opieki św. Józefa, dawny kościół 11 Tysięcy Dziewic.
 • Data: 1900-1905
  komentarze: 0
  Kościół 11000 Dziewic przy ul. Jedności Narodowej.
 • Data: 1900-1905
  komentarze: 0
  Kościół Opieki św. Józefa dawniej pod wezwaniem 11 Tysięcy Dziewic.
 • Data: 1900-1905
  komentarze: 2
  Ul.Jedności Narodowej i kościół Opieki św.Józefa
 • Data: 1900-1905
  komentarze: 0
  Kościół Opieki św. Józefa dawniej pod wezwaniem 11 Tysięcy Dziewic.
 • Data: 1900-1905
  komentarze: 0
  Kościół Opieki św. Józefa.
 • Data: 1903
  komentarze: 0
  Kościół 11000 Dziewic na kartce z 1903 roku
 • Data: 1905
  komentarze: 0
  Kościół Jedenastu Tysięcy Dziewic, dzisiejszy Opieki św. Józefa.
 • Data: 1905-1910
  komentarze: 0
  Kościół 11 Tysięcy Dziewic przy ul. Jedności Narodowej.
 • Data: 1905-1910
  komentarze: 0
  Kościół Opieki św. Józefa, dawny kościół 11 Tysięcy Dziewic. Po ...
 • Data: 1905-1910
  komentarze: 0
  Kościół 11 Tysięcy Dziewic - wersja barwna pocztówki: https://polska-org.pl/5656697,foto.html?idEntity=508944.
 • Data: 1906
  komentarze: 1
  ul. Jedności Narodowej
 • Data: 1907
  komentarze: 0
  Kościół Opieki św. Józefa.

Kościół Opieki św. Józefa na innych fotografiach
 • 1924 - 1926
 • 2014
 • 2014
 • 2014
 • 1776 - 1780
 • 2010