Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
 
Relikwiarze
2
 
Pomnik Dietricha Bonhoeffera
5
 
Widoki z wieży bazyliki św. Elżbiety
384
 
Krasnal Weteran
6
 
Krasnale Pożarki
8
 
Wnętrza bazyliki św. Elżbiety
84
 
2018 - 2019 Remont bazyliki św. Elżbiety
23
 
1976.06.09 - Pożar bazyliki św. Elżbiety
35
 
Portale bazyliki św. Elżbiety
67
 
1975.09.20 - Pożar wieży bazyliki św. Elżbiety
12
 
1980 - 1989 Odbudowa bazyliki po pożarach
29
 
Miniaturka Bazyliki św. Elżbiety (dla niewidomych)
9
 
Detale zewnętrzne bazyliki, epitafia
131
 
 
 
 
  ID: 508940

Bazylika św. Elżbiety

Elisabethkirche, Kościół Garnizonowy 
Bazylika p. w. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu (zwany Farą Elżbietańską lub kościołem Garnizonowym) - gotycki kościół w sąsiedztwie Rynku we Wrocławiu, jeden z dwóch dawnych kościołów parafialnych w mieście.Kościół położony jest na placu pomiędzy ulicami Kiełbaśniczą, Odrzańską, św. Mikołaja i św. Elżbiety, który stanowi pendant dla placu Solnego. Pierwszy w tym miejscu kościół, początkowo pod wezwaniem św. Wawrzyńca, ceglano-kamienny w stylu romańskim, powstał prawdopodobnie jeszcze na początku ...
Bazylika p. w. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu (zwany Farą Elżbietańską lub kościołem Garnizonowym) - gotycki kościół w sąsiedztwie Rynku we Wrocławiu, jeden z dwóch dawnych kościołów parafialnych w mieście.Kościół położony jest na placu pomiędzy ulicami Kiełbaśniczą, Odrzańską, św. Mikołaja i św. Elżbiety, który stanowi pendant dla placu Solnego. Pierwszy w tym miejscu kościół, początkowo pod wezwaniem św. Wawrzyńca, ceglano-kamienny w stylu romańskim, powstał prawdopodobnie jeszcze na początku XIII w., a w 1253 przekazany przez Henryka III krzyżowcom z czerwoną gwiazdą jako kościół klasztorny[1]. 31 marca 1252 wymieniono po raz pierwszy parafię św. Elżbiety[2], a 19 listopada 1257 kościół został konsekrowany już pod imieniem św. Elżbiety przez biskupa Tomasza I, aczkolwiek nadal używano równolegle wezwania św. Wawrzyńca, przeniesionego po 1387 na ołtarz główny oraz wieżę kościelną, której budowę rozpoczęto przed 1339.

Obecny trójnawowy bazylikowy kościół ufundowany przez Bolesława III powstał od początku XIV wieku w stylu gotyku redukcyjnego. W latach 1309-1318 wzniesiono zachodnie przęsło naw, w 1340 ukończona była nawa, w 1384 kaplica pw. Najświętszej Marii Panny (budowniczy Otto z Nysy), a w 1387 prezbiterium. Służył jako kościół farny wrocławskiego patrycjatu i wyrażał jego ambicje, konkurując wielkością z biskupią katedrą św. Jana. Łęki przyporowe odprowadzające siły ze sklepień nawy głównej umieszczone są nisko, pod dachami naw bocznych, w systemie krakowskim. Same nawy nakryte są prostymi sklepieniami krzyżowymi. Prezbiterium kościoła wydzielone jest jedynie we wnętrzu wydatnymi gurtami, nie wyodrębnia się w bryle i jest zamknięte trójbocznie. Nawy boczne przedłużone są do końca prezbiterium i zakończone są analogicznie do niego, nie tworząc zamkniętego ambitu. Bryła kościoła ma długość 68,2 m i szerokość 34,47 m. Ukończona w połowie XV w. przylegająca do kościoła od południa masywna, pozbawiona przypór i akcentowana lizenami i blendami wieża osiągnęła wraz z hełmem wysokość 130,5 m, będąc najwyższą wieżą na Śląsku i lokując się w czołówce najwyższych budowli ówczesnego świata. Wokół kościoła istniał cmentarz, otoczony przez wieniec maleńkich domków księży-altarystów (opiekunów ołtarzy), które potęgowały wrażenie wielkości kościoła. Kruchty powstały po stronie południowej i północnej, główny portal prowadzi do przyziemia wieży. Stosunkowo nieefektowna elewacja zachodnia nie posiada portalu i ze względu na przylegającą do niej ulicę położona jest ukośnie w stosunku do osi kościoła.

6 kwietnia 1525 kościół św. Elżbiety stał się pierwszym ze śląskich kościołów, który przejęli ewangelicy, a pastorem został Ambrosius Moiban; przejęcie kościoła miało jakoby nastąpić w wyniku wygranej wrocławskiego patrycjusza i podskarbiego królewskiego Heinricha von Rybischa w grze w kości nad mistrzem krzyżowców Erhardem Scultetusem. W 1529 w czasie wichury zawalił się drewniany hełm wieży, a jego szczątki upadły na otaczający kościół cmentarz. Katoliccy pisarze określili to jako karę Boską, która spadła na ewangelików. Ci z kolei argumentowali, że to, że w tak potężnym kataklizmie nikt nie zginął (szczątki przygniotły tylko kota) to świadectwo szczególnej opieki Boga. Wieżę odbudowano w latach 1531-1535 ze znacznie mniejszym hełmem renesansowym o formie istniejącej do dziś. W 1598 podczas remontu dachu położono angobowaną dachówkę mnich-mniszka, tworzącą wzór czerwonej-zielonej szachownicy (analogiczne wzory istniały wówczas na dachach Ratusza oraz Fary Marii Magdaleny. W 1649 zawaliła się część więźby dachowej. Kolejny raz poważnych zniszczeń kościół doznał w czasie oblężenia miasta przez wojska napoleońskie w latach 1806/1807, gdy uszkodzony został hełm na wieży oraz dach. W latach 1856-1857 prowadzono renowację kościoła, lecz w czasie prac[3] zawaliła się zewnętrzna ściana nawy południowej, a wraz z nią część sklepień - po odbudowie i wzmocnieniach konstrukcji kościół ponownie konsekrowano 19 listopada 1858. W kościele z biegiem czasu powstało bogate wyposażenie fundowane przez zamożnych mieszczan, a także liczne epitafia (w sumie około 370). W 1750-1761 Michael i Benjamin Engler, a następnie Gottlieb Ziegler zbudowali w kościele wielkie organy, po kilku remontach i przebudowach (ostatnia w 1939-1941) posiadające 91 głosów (zniszczone w pożarze w 1976. Inne, mniejsze organy z 1718, zbudowane przez Adama Horatio Caspariniego, znajdują się obecnie w Auli Muzycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

W końcu XIX w. dla zwiększenia przepustowości ulic wyburzono większość domków altarystów, pozostawiając tylko cztery, zaś w początku XX wieku zburzono jeszcze jeden. Dwa domki, połączone bramką i zwane Jaś i Małgosia pozostały, mimo planów nowej regulacji ulic i budowy w tym miejscu domu towarowego w latach 20..
II wojnę światową kościół przetrwał bez większych uszkodzeń. Krótko służył jeszcze jako kościół polskiej już parafii ewangelicko-augsburskiej, a w listopadzie 1946 został przekazany katolickiemu ordynariatowi polowemu, uzyskując status kościoła garnizonowego. Służył również jako sala koncertowa, a jego organy wykorzystywano w czasie festiwalu Wratislavia Cantans. Bogate wyposażenie kościoła i dużą część oryginalnej substancji budowlanej strawiły jednak trzy pożary. Pierwszy miał miejsce 4 czerwca 1960, gdy od uderzenia piorunem spłonął szczyt wieży i został uszkodzony dach. Dach i wieża zostały odremontowane, lecz 20 września 1975 wieża ponownie się zapaliła, a wraz z nią otaczające ją jeszcze drewniane rusztowanie. Całkowicie zniszczone zostały renesansowy hełm, kamieniarka wieży oraz jeden z trzech dzwonów (dwa pozostałe zerwały się z zawieszenia, lecz przetrwały upadek). Ostatni, najpoważniejszy w skutkach pożar 9 czerwca 1976 spowodował prawie całkowite zniszczenie drewnianego wyposażenia kościoła, spłonęły organy, więźba dachowa, zawaliły się sklepienia nawy głównej. Odbudowy podjęto się dopiero w 1981, przez całe lata 80. postępowała ona bardzo powoli. Przy rekonstrukcji wykorzystano współczesne techniki budowlane, hełm w dawnych formach wykonano z żelbetu, zaś stalową kratownicową więźbę dachową przykryto dla zapewnienia pełnej szczelności wpierw blachą, na nią kładąc dachówkę (przywrócono przy tym szachownicowy wzór). Zrekonstruowana wieża posiada wysokość 90,46 m (wraz z gałką)[4]. Wnętrzu przywrócono formy zbliżone do gotyckich. Kościół oraz taras widokowy na wieży zostały otwarte dla wiernych i zwiedzających w maju 1997. 31 maja tegoż roku Jan Paweł II dokonał ponownej konsekracji kościoła, nadając mu status bazyliki mniejszej.

Strona oficjalna -
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 1450-1529
  komentarze: 0
  Bazylika św. Elżbiety ze starą wieżą. Stary szpiczasty hełm był ...
 • Data: 1450-1529
  komentarze: 0
  Bazylika św. Elżbiety
 • Data: 1450-1529
  komentarze: 0
  Bazylika św. Elżbiety z monumentalną iglicą, w chwili ukończenia ...
 • Data: 1500-1529
  komentarze: 0
  "Kościół św. Elżbiety w dawnych czasach" Rysunek Friedricha Bernharda ...
 • Data: 1529
  komentarze: 2
  Kolejny z serii widoków Elżbiety z lat 1450-1529. Thurn an der ...
 • Data: 1529
  komentarze: 0
  Gotycki hełm kościoła św. Elżbiety i jego upadek w 1529 r. Wg. ...
 • Data: 1550-1554
  komentarze: 0
  Ambrosius Moibanus (1494-1554) pierwszy ewangelicki proboszcz ...
 • Data: 1649
  komentarze: 0
  Bazylika św.Elżbiety po katastrofie budowlanej -14.08.1649 roku.
 • Data: 1649-08-15
  komentarze: 0
  Katastrofa budowlana w kościele św. Elżbiety na ilustracji z epoki.
 • Data: 1674
  komentarze: 0
  Die Thurm=Wächten zu St. Elisabeth in Bresslau Wieża kościoła ...
 • Data: 1691
  komentarze: 3
  Bazylika św. Elżbiety we Wrocłąwiu na grafice Stridbecka z 1691
 • Data: 1736
  komentarze: 0
  Prospectus Templi primarii Evangelicorum S. Elisabethae Vratislaviae; ...
 • Data: 1740-1760
  komentarze: 0
  Bazylika św. Elżbiety we Wrocławiu na rysunku F.B. Wernera z Topographia ...
 • Data: 1755
  komentarze: 0
  Ulica św. Mikołaja z nieistniejącym pałacem hrabiów von Schmettau. ...
 • Data: 1757
  komentarze: 0
  Bazylika św. Elżbiety widziana od północnego-zachodu. Rycina z ...
 • Data: 1767-1774
  komentarze: 0
  Kościół farny św. Elżbiety, rycina z frontyspisu "Episteln und ...
 • Data: 1800-1830
  komentarze: 0
  Bazylika św. Elżbiety na początku XIX wieku.
 • Data: 1820-1840
  komentarze: 0
  Max Grossmann. Miedzioryt kolorowany.
 • Data: 1820-1840
  komentarze: 0
  Kaplica św. Materna przy kościele św.Elżbiety, akwaforta M. von ...
 • Data: 1824
  komentarze: 0
  Kościół św. Elżbiety, rysunek H. Mützela z 1824 r. W obecnej formie ...
 • Data: 1827
  komentarze: 4
  Rycina kościoła św. Elżbiety z 1827 r.
 • Data: 1830
  komentarze: 0
  Kościół św. Elżbiety we Wrocławiu na przełomie l. 20. i 30. XIX ...
 • Data: 1835
  komentarze: 0
  Bazylika św. Elżbiety na litografii Mützela z połowy XIX wieku.
 • Data: 1840
  komentarze: 0
  Bazylika św. Elżbiety na rycinie z XIXw.
 • Data: 1843
  komentarze: 18
  Dagerotyp z 1843 roku (sic) przedstawiający Bazylikę św. Elżbiety. ...
 • Data: 1843
  komentarze: 0
  Bazylika św. Elżbiety na grafice z 1843 roku.
 • Data: 1843-07-15
  komentarze: 3
  Kalotyp Hermanna Krone. Prawidłowy wygląd północnej pierzei placu ...
 • Data: 1850
  komentarze: 0
  Kościół św. Elżbiety na stalorycie E. Höfera według rysunku C. ...
 • Data: 1850-1900
  komentarze: 0
  "Fragment rynku wrocławskiego w poł. XIX w. (Ze zbiorów Archiwum ...
 • Data: 1857
  komentarze: 0
  Kościół św. Elżbiety przed 1529 rokiem.
 • Data: 1857
  komentarze: 0
  Kościół św. Elżbiety w 1857 roku.
 • Data: 1857
  komentarze: 0
  Rzut poziomy kościoła.
 • Data: 1857
  komentarze: 0
  Przekrój poprzeczny kościoła.
 • Data: 1857
  komentarze: 0
  Katastrofa w kościele św. Elżbiety, drzeworyt z 1857 r. [Der Einsturz ...
 • Data: 1860-1890
  komentarze: 0
  Kościół św. Elżbiety.
 • Data: 1863
  komentarze: 0
  Północno-zachodni narożnik wrocławskiego Rynku z bazyliką św. ...
 • Data: 1866-1875
  komentarze: 0
  Bazylika św. Elżbiety we Wrocławiu na litografii R. Geisslera.
 • Data: 1870-1879
  komentarze: 0
  Północno-zachodni narożnik Rynku z bazyliką św. Elżbiety. Widoczne ...
 • Data: 1880-1901
  komentarze: 0
  Bazylika św. Elżbiety.
 • Data: 1885
  komentarze: 0
  Bazylika św. Elżbiety.

Bazylika św. Elżbiety na innych fotografiach
 • 2012
 • 1963 - 1968
 • 2013
 • 2013
 • 1975 - 1985
 • 1975
 • 1990
 • 1990
 • 2014
 • 2014
 • 2015
 • 2015
 • 2015
 • 2015