Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść
ul. Grobla Szczytnicko-Bartoszowicka, Wrocław
PP: Podniszczony ale jeszcze stojący słup oświetleniowy o tym wzorze
Wrocławskie autobusy, Wrocław
Zdzisław K.: "Linia 120, chyba jedna z najbardziej "niemiejskich" linii we wrocławskiej sieci, została uruchomiona 27.08.1964 r. W tym roku mija więc 60 lat od tego wydarzenia i postanowiliśmy to uczcić. W sobotę 31 sierpnia w ramach Wrocławskich Linii Turystycznych odbędziemy kurs po trasie tej linii. Ruszymy o 16:45 z przystanku muzealnego przy Operze i przez ul. Na Niskich Łąkach, Rakowiec, Bierdzany, Opatowice ...
Park Grabiszyński, Wrocław
Zdzisław K.: Wcześniejszy kadry na alejkę biegnąca od Górki Skarbowców w stronę ulicy Ojca Beyzyma.
Kamienica nr 4 (dawna), pl. Orląt Lwowskich, Wrocław
morgot: Dopisałem do obiektu słupa propagandowego, widocznego po lewej stronie.
Biurowiec Ostrowskiego 30, ul. Ostrowskiego Aleksandra, Wrocław
Zdzisław K.: Kadr wcześniejszy zrobiony w podobnym miejscu. Po lewej stronie w miejscu drzew znajdował się budynek na terenie Zakładów Elektronicznych ELWRO (dawne).

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

jawc
blatro
blatro
blatro
blatro
Wolwro
Wolwro
Michał
Parsley
BOLEY
BOLEY
Michał
Michał
Michał
Michał
Michał
Michał
BOLEY
Michał
Michał
Michał

Ostatnio wyszukiwane hasła


 
 
 
 
Nadanie nazw ulic
Autor: mamik°, Data dodania: 2008-01-13 18:11:21, Aktualizacja: 2008-01-13 18:11:21, Odsłon: 3850

Uchwała Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR XI/234/07
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 5 lipca 2007 r.


w sprawie nadania nazw ulic na terenie Wrocławia


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Nowej ulicy w obrębie Muchobór Mały, której położenie określa
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę: Irlandzka.

2. Nowej ulicy w obrębie Muchobór Mały, której położenie określa
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę: Austriacka.

3. Nowej ulicy w obrębie Poświętne, których położenie określa
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę:
Pakosławska.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej Wrocławia

Barbara Zdrojewska

Tekst wraz załącznikami
http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XI/234/07

/ / /