Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
  ID: 4469888

Łacha Farna 
Łacha Farna, to użytek ekologiczny położony we Wrocławiu, w rejonie osiedla Janówek, utworzony w oparciu o zbiornik wodny, będący starorzeczem rzeki Odra[1][2][3][4][5]. W ramach ustalonej ochrony pozostałości ekosystemu na tym terenie, ustalono ochronę zarówno samego zbiornika wodnego jak i pasa przyległego terenu o szerokości 15 m od brzegów tego zbiornika[3][6]. Użytek ten zlokalizowany jest na południowym krańcu kompleksu leśnego położonego przy |północno zachodniej granicy miasta; las ten obejmuje ...
Łacha Farna, to użytek ekologiczny położony we Wrocławiu, w rejonie osiedla Janówek, utworzony w oparciu o zbiornik wodny, będący starorzeczem rzeki Odra[1][2][3][4][5]. W ramach ustalonej ochrony pozostałości ekosystemu na tym terenie, ustalono ochronę zarówno samego zbiornika wodnego jak i pasa przyległego terenu o szerokości 15 m od brzegów tego zbiornika[3][6]. Użytek ten zlokalizowany jest na południowym krańcu kompleksu leśnego położonego przy |północno zachodniej granicy miasta; las ten obejmuje również obszary położone już poza administracyjnymi granicami Wrocławia – w Gminie Miękinia. W rejonie tym znajduje się kilka innych starorzeczy i niewielkich zbiorników wodnych, przy czym oprócz Łachy Farnej, jeszcze dwa z nich w obszarze Wrocławia zostały również ustanowione jednym użytkiem ekologicznym[5][6]. Powierzchnia całego użytku ekologicznego Łacha Farna wynosi 9,19 ha, w tym starorzecze ma powierzchnię 1,80 ha[7] (1,48 ha[4]).
Użytek ten ustanowiony został uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, tj. uchwałą nr L/1750/02 z dnia 4 lipca 2002 roku[nota 1] w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytek ekologiczny dwóch zbiorników wodnych wraz z otaczającym terenem leśnym położonych na terenie Janówka, obręb Pracze Odrzańskie[9]. Wcześniej teren ten chroniony był na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dla tego obszaru uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXI/671/00 z dnia 18 maja 2000 r.[nota 2] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrocławia dla obszaru w rejonie ul. Janowskiej obrębu Pracze Odrzańskie[1][3][6][7]; uchwała ta straciła moc z wyłączeniem paragrafu 30 tej uchwały dotyczącego właśnie ochrony obszarów użytków ekologicznych, co z kolei określa kolejna uchwała, dotycząca nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nr X/211/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.[nota 3] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Janówek Komunalny we Wrocławiu, w paragrafie 13 tej uchwały[10].
Źródło opisu i bibliografia: wikipedia.org
/Dodał Petroniusz/
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

  • Data: 2014-02-26
    komentarze: 0
    Łacha Farna malownicze jezioro w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk ...
  • Data: 2014-02-26
    komentarze: 0
    Północna odnoga jeziora w lesie łęgowym.