MENU
Skwer Tymoteusza Karpowicza przy ulicy Polarnej we Wrocławiu.

Dodał: Zdzisław K.° - Data: 2022-11-24 08:18:01 - Odsłon: 34
10 marca 2022

Data: 2022:03:10 12:57:10   ISO: 125   Ogniskowa: 10.4 mm   Aparat: SONY DSC-RX100   Przysłona: f/5.6   Ekspozycja: 1/320 s  

UZASADNIENIE
Z wnioskiem o nazwanie skweru przy ulicy Polarnej imieniem
Tymoteusza Karpowicza do Rady Miejskiej Wrocławia wystąpiła Rada Osiedla
Krzyki-Partynice. Wniosek uzyskał pozytywną opinię Prezydenta Wrocławia.
Przedmiotowy skwer znajduje się na działce stanowiącej własność Gminy
Wrocław, gdzie gospodarującym gminnym zasobem nieruchomości jest Prezydent
Wrocławia. Użytek działki to Bz – tereny rekreacyjne. Skwer został w 2019 r.
zrewitalizowany. W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały
w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia.
Tymoteusz Karpowicz (1921-2005) – poeta, prozaik, dramaturg, tłumacz;
czołowy twórca poezji lingwistycznej, uznawany za ostatniego wielkiego
modernistę. Urodził się 15 grudnia 1921 r. w podwileńskiej wsi Zielona. W czasie
wojny uczestniczył w polskim ruchu oporu. Studiował filologię polską we
Wrocławiu. W latach 1945-1949 mieszkał w Szczecinie, gdzie pracował w Polskim
Radiu. Potem przeniósł się do Wrocławia, w którym mieszkał do 1978 roku.
Debiutował w 1948 r. tomem prozy poetyckiej Legendy pomorskie. Po ogłoszeniu
w roku 1949 socrealizmu w literaturze zaprzestał publikowania. Aktywność
literacką wznowił dopiero w roku 1956 w dobie odwilży. Wtedy to stał się
redaktorem tygodnika „Nowe sygnały”. W roku 1957 tygodnik ten został jednak
zamknięty za zbyt niezależną postawę. Karpowicz został później także usunięty
z redakcji „Poezji” i „Odry”. W 1973 otrzymał stypendium naukowe do Ameryki
Północnej. Korzystając z tego stypendium postanowił do kraju nie wracać
i pozostał do śmierci na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Od roku 1978
profesor na University of Illinois w Chicago (od 1993 r. na emeryturze). Jako
naukowiec zajmował się badaniem twórczości Bolesława Leśmiana. Ostatni jego
tom wierszy Słoje zadrzewne był nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2000.
Zmarł 26 czerwca 2005 r. w Oak Park. Pochowano go 3 sierpnia 2005 r. wraz
z żoną Marią Karpowicz z d. Budniewską na Cmentarzu Osobowickim
we Wrocławiu. Ponieważ Tymoteusz Karpowicz w latach 1950-1978 mieszkał
w domu, który znajduje się w pobliżu skweru przy ulicy Polarnej, właściwym
będzie upamiętnienie poety właśnie w tym miejscu.

 • /foto/274/274347m.jpg
  2009
 • /foto/5870/5870740m.jpg
  2016
 • /foto/5870/5870743m.jpg
  2016
 • /foto/5870/5870748m.jpg
  2016
 • /foto/6061/6061736m.jpg
  2016
 • /foto/9801/9801745m.jpg
  2022
 • /foto/9801/9801755m.jpg
  2022
 • /foto/9803/9803061m.jpg
  2022

Zdzisław K.°

Poprzednie: Budynek Mist House (Develia) Strona Główna Następne: Budynek nr 97-103